Hãy thử bài kiểm tra chính trị

Câu hỏi nào bạn muốn hỏi cử tri?

Các lựa chọn trả lời là gì?

Nhấp vào nút bên dưới để tạo danh sách các câu trả lời được xác định trước mà cử tri có thể chọn.

Nhắm mục tiêu đối tượng

Câu hỏi của bạn sẽ được hiển thị cho cử tri ở tất cả các quốc gia. Nhấp vào nút bên dưới để nhắm mục tiêu một đối tượng cụ thể.

Câu hỏi của bạn sẽ chỉ được hiển thị cho cử tri phù hợp với các đối tượng sau:

Thêm nhắm mục tiêu
Ví dụ: Địa điểm

Ngân sách của bạn là gì?

Nhập giá tối đa bạn sẵn sàng trả cho mỗi phản hồi. Giá thầu và ngân sách cao hơn sẽ tạo ra kết quả nhanh hơn, vì bạn sẽ trả giá cao hơn giá thầu cạnh tranh. Giá thầu thấp có thể không tạo ra bất kỳ phản hồi nào.

 mỗi phản hồi  (giá thầu avg hiện tại = $0.15‐$0.35)
 

Bao lâu bạn muốn chạy cuộc thăm dò này?

Nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho chiến dịch của bạn dưới đây.

Thông tin thanh toán

Tóm tắt theo thứ tự

Vui lòng cho phép 24 giờ để đặt hàng của bạn được xem xét. Khi đơn đặt hàng của bạn được chấp thuận, khoản đặt cọc 20% ngân sách chiến dịch của bạn sẽ được tính. Kết quả của bạn sẽ được gửi qua email cho bạn trong vòng 72 giờ sau khi hoàn thành ngày kết thúc chiến dịch của bạn.

English Ngôn ngữ tiếng Việt]