Hãy thử bài kiểm tra chính trị

Tải lên hình ảnh

Nhấp vào nút bên dưới để tải lên một hình ảnh

Tên

Nhập tên hoặc tổ chức của bạn sẽ gửi email.

Tiêu đề

Nhập một tiêu đề sẽ thu hút sự chú ý của người dùng.

Sự miêu tả

Nhập một câu ngắn khuyến khích lý do tại sao người dùng nên chọn tham gia vào danh sách email của bạn.

Nhắm mục tiêu đối tượng

Lời nhắc chọn tham gia email của bạn sẽ được hiển thị cho cử tri ở tất cả các quốc gia. Nhấp vào nút bên dưới để nhắm mục tiêu một đối tượng cụ thể.

Lời nhắc chọn tham gia email của bạn sẽ chỉ được hiển thị cho cử tri phù hợp với các đối tượng sau:

Thêm nhắm mục tiêu
Ví dụ: Địa điểm

Ngân sách của bạn là gì?

Nhập giá tối đa bạn sẵn sàng trả cho mỗi lần đăng ký email. Giá thầu và ngân sách cao hơn sẽ tạo ra kết quả nhanh hơn, vì bạn sẽ trả giá cao hơn giá thầu cạnh tranh. Giá thầu thấp có thể không tạo ra bất kỳ đăng ký.

 mỗi lần đăng ký email  (giá thầu avg hiện tại = $3‐$5)
 

Bao lâu bạn muốn chạy chiến dịch của bạn?

Nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho chiến dịch của bạn dưới đây.

Thông tin thanh toán

Tóm tắt theo thứ tự

Vui lòng cho phép 24 giờ để đặt hàng của bạn được xem xét. Khi đơn đặt hàng của bạn được chấp thuận, khoản đặt cọc 20% ngân sách chiến dịch của bạn sẽ được tính. Kết quả của bạn sẽ được gửi qua email cho bạn trong vòng 72 giờ sau khi hoàn thành ngày kết thúc chiến dịch của bạn.

English Ngôn ngữ tiếng Việt]