Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Có, và tất cả thu nhập phải được đánh thuế ở mức tương tự”

Để phản hồi: Liệu chính phủ có nên tăng thuế suất lợi nhuận thu được từ việc bán cổ phiếu, trái phiếu và bất động sản?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]