Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Không, hành động của họ là liều lĩnh nhưng không phải là bất hợp pháp và chúng ta nên thông qua luật mới để ngăn chặn điều này xảy ra trong tương lai”

Để phản hồi: Liệu các chủ ngân hàng có bị buộc tội hình sự vì vai trò của họ trong cuộc khủng hoảng tài chính không?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]