Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Có, nhưng chỉ dành cho người hưởng lương hưu thấp”

Để phản hồi: Các khoản thanh toán lương hưu có nên được tăng lên cho các công nhân chính phủ về hưu không?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]