Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Vâng, việc thiếu nghỉ ốm có lương là không công bằng đối với nam và nữ làm việc”

Để phản hồi: Doanh nghiệp có nên được yêu cầu cung cấp nghỉ có lương cho nhân viên toàn thời gian trong khi sinh con hay thành viên gia đình bị bệnh không?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]