Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Vâng, các cuộc điều tra gần đây đã dẫn đến các vụ án tham nhũng quan trọng”

Để phản hồi: Các thẩm phán có nên được phép tạo ra các cuộc điều tra chính trị?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]