Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Có, nhưng ít tập trung vào đào tạo quân sự và tập trung hơn vào giáo dục và phát triển kỹ năng”

Để phản hồi: Mọi công dân 18 tuổi có cần phải cung cấp ít nhất một năm phục vụ quân sự không?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]