Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Có, nên làm nhiều hơn để thay đổi thái độ của đàn ông đối với bạo lực gia đình”

Để phản hồi: Chính phủ có nên tài trợ cho các chương trình phục hồi cho những người phạm tội bạo lực gia đình?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]