Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Không, Assad là nhà lãnh đạo được bầu của họ và chúng tôi không có quyền lật đổ các nhà lãnh đạo của các quốc gia có chủ quyền”

Để phản hồi: Liệu Mỹ có nên lật đổ Tổng thống Assad Syria?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]