Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Không, chỉ có hai giới tính được xác định về mặt di truyền chứ không phải về mặt tâm lý”

Để phản hồi: “Bản sắc giới tính” có nên được thêm vào luật chống phân biệt đối xử không?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]