Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Không, chúng ta nên giải quyết vấn đề về giới tính như một vấn đề sức khỏe tâm thần và cung cấp kinh phí cho việc nghiên cứu và chăm sóc nhiều hơn nữa”

Để phản hồi: “Bản sắc giới tính” có nên được thêm vào luật chống phân biệt đối xử không?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]