Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Không, quá nhiều công dân giàu có đang lạm dụng sơ hở trong luật ngân hàng nước ngoài để trốn thuế”

Để phản hồi: Công dân có nên được phép tiết kiệm hoặc đầu tư tiền vào tài khoản ngân hàng nước ngoài không?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]