Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Không, chúng tôi có các loại cây trồng có chọn lọc trong hàng nghìn năm và việc dán nhãn chỉ thêm một sự kỳ thị vô căn cứ vào khoa học”

Để phản hồi: Các nhà sản xuất có cần phải dán nhãn các loại thực phẩm biến đổi gen (GMO) không?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]