Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Vâng, tôi tin tưởng vào khoa học về kỹ thuật thực phẩm có trách nhiệm nhưng tôi không tin vào động cơ của các công ty thực phẩm bán chúng”

Để phản hồi: Các nhà sản xuất có cần phải dán nhãn các loại thực phẩm biến đổi gen (GMO) không?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]