Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Không, hạn chế giá thuốc cũng sẽ hạn chế đầu tư vào nghiên cứu và phát triển thành các loại thuốc cứu sống mới”

Để phản hồi: Chính phủ có nên điều chỉnh giá thuốc tiết kiệm cuộc sống không?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]