Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Không, quân đội không có quyền làm như vậy mà không có tuyên bố của Quốc hội về chiến tranh”

Để phản hồi: Liệu quân đội có nên bay không người lái trên các quốc gia nước ngoài để đạt được trí thông minh và giết những kẻ khủng bố bị nghi ngờ?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]