Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Có, các sở cảnh sát có thể thiết lập chính sách của riêng họ mà không cần sự can thiệp từ bộ tư pháp”

Để phản hồi: Các sở cảnh sát có thể dừng lại, đặt câu hỏi và nhanh chóng cho người đi bộ khi nghi ngờ hợp lý?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]