Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Có, hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần của chúng tôi cần thêm kinh phí để cung cấp dịch vụ chăm sóc và dịch vụ có chất lượng cao hơn”

Để phản hồi: Chính phủ có nên tăng kinh phí cho nghiên cứu và điều trị sức khỏe tâm thần không?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]