Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Có, nhưng chỉ tăng ngân sách cho việc chăm sóc cá nhân thay vì trợ cấp cho các công ty dược phẩm”

Để phản hồi: Chính phủ có nên tăng kinh phí cho nghiên cứu và điều trị sức khỏe tâm thần không?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]