Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Không, thổ dân không được nhận thêm bất kỳ khoản tiền nào cho đến khi kế toán của họ được kiểm toán độc lập xem xét”

Để phản hồi: Người thổ dân Canada có nên nhận nhiều quỹ của chính phủ hơn không?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]