Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Không, nhưng tăng mạnh thuế và thuế nhập khẩu đối với các doanh nghiệp gia công phần mềm”

Để phản hồi: Chính phủ có nên ưu đãi thuế cho các công ty tư nhân để giữ việc làm trong nước không?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]