Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Có, miễn là nó không phải là một trọng tội, bạo lực, tài chính, hoặc tội phạm tình dục”

Để phản hồi: Nếu một chính trị gia, người trước đây đã bị kết án phạm tội, có được phép chạy chức vụ không?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]