Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Không, điều này sẽ cung cấp quá nhiều quyền lực chính trị cho một số lượng nhỏ người đại diện”

Để phản hồi: Số lượng đại biểu được bầu có nên giảm không?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]