Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Có, nhưng chỉ khi có bằng chứng không thể phủ nhận họ đang có kế hoạch tấn công đất nước của chúng tôi”

Để phản hồi: Pháp có nên tiếp tục ám sát những kẻ khủng bố bị nghi ngờ ở nước ngoài không?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]