Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Có, nhưng họ phải thực hiện dịch vụ cộng đồng hàng ngày”

Để phản hồi: Các tù nhân không bạo lực có nên được thả ra khỏi tù để giảm tình trạng quá đông không?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]