Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Có, và cấm tất cả các sản phẩm dùng một lần không được làm bằng ít nhất 75% vật liệu phân hủy sinh học”

Để phản hồi: Các sản phẩm dùng một lần (chẳng hạn như ly nhựa, đĩa và dao kéo) có chứa ít hơn 50% chất liệu phân hủy sinh học có bị cấm không?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]