Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Có, tất cả những người nhập cư bất hợp pháp nên được chuyển sang chính quyền liên bang và bị trục xuất”

Để phản hồi: Liệu cơ quan thực thi pháp luật địa phương có được phép bắt giữ những người nhập cư bất hợp pháp vì tội phạm nhỏ và chuyển họ đến các cơ quan di trú liên bang không?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]