Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Không, gerrymandering cho phép các quan chức đại diện hiệu quả hơn lợi ích của khu vực bầu cử của họ”

Để phản hồi: Việc vẽ lại các khu Quốc hội có được kiểm soát bởi một ủy ban độc lập, không đảng phái không?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]