Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Vâng, tôi là một đảng viên Dân chủ và tin rằng Chris Christie sẽ làm việc với cả hai đảng nếu anh ấy được bầu làm Tổng thống”

Để phản hồi: Bạn có bầu chọn Chris Christie cho vị trí Tổng thống năm 2016 không?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]