Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Không, Christie đã làm việc quá chặt chẽ với Tổng thống Obama và tôi không thể ủng hộ ông ấy”

Để phản hồi: Bạn có bầu chọn Chris Christie cho vị trí Tổng thống năm 2016 không?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]