Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Không, điều này sẽ làm tổn thương các doanh nghiệp sản xuất của chúng tôi dựa vào việc nhập khẩu các nguồn lực giá rẻ để làm ra sản phẩm của họ”

Để phản hồi: Chính phủ có nên tăng hoặc tăng thuế đối với các sản phẩm nhập khẩu vào trong nước không?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]