Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Tăng cho các tập đoàn đa quốc gia lớn nhưng thấp hơn cho các doanh nghiệp nhỏ”

Để phản hồi: Liệu chính phủ có nên tăng hoặc giảm thuế suất cho các công ty?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]