Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Có, nhưng chỉ khi mức độ hoóc môn của họ tương đương với những người trong nhóm giới tính mà họ cạnh tranh”

Để phản hồi: Các vận động viên chuyển giới có được phép thi đấu với các vận động viên khác với giới tính được chỉ định khi sinh của họ không?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]