Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Bãi bỏ, các vụ bê bối tham nhũng gần đây đã chứng minh rằng bất kỳ cơ quan chính phủ nào không được lựa chọn là bất lợi cho dân chủ”

Để phản hồi: Chính phủ liên bang nên bầu hay bãi bỏ Thượng viện?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]