Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Có, nhưng chỉ khi các quỹ dành cho các công trình đường bộ thay vì các dự án giao thông công cộng”

Để phản hồi: Chính phủ tiểu bang Texas có nên chi 1,2 tỷ đô la từ thuế dầu khí cho việc sửa chữa đường bộ và đường cao tốc?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]