Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Có, nhưng cắt giảm chi tiêu thay vì tăng thuế bán hàng”

Để phản hồi: Bạn có muốn loại bỏ thuế thu nhập nhà nước và thay thế bằng thuế bán hàng cao hơn?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]