Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóAnswer this

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

Bạn chính xác nhất với đảng chính trị nào?

Các kết quả

149 tổng số phiếu bầu

Trả lời lần cuối 1 năm trước

Chọn bộ lọc nhân khẩu học

Tiểu bang

Buổi tiệc

Tư tưởng

Trang mạng

Tổng số phiếu bầu

Dữ liệu dựa trên trung bình di chuyển 30 ngày để giảm phương sai hàng ngày từ các nguồn lưu lượng truy cập. Tổng số có thể không thêm tối đa chính xác 100% khi chúng tôi cho phép người dùng gửi lập trường "khu vực màu xám" có thể không được phân loại thành có / không lập trường.

English Ngôn ngữ tiếng Việt]