Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Có, chính phủ sẽ nhận được vốn chủ sở hữu cho bất kỳ hỗ trợ tài chính nào họ cung cấp cho các công ty”

Để phản hồi: Chính phủ có nên mua cổ phần trong các công ty mà nó bảo lãnh trong thời kỳ suy thoái?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]