Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Không, tăng tài trợ và đào tạo cho các sở cảnh sát trong các cộng đồng có tỷ lệ tội phạm cao hơn”

Để phản hồi: Có nên chuyển hướng tài trợ cho các sở cảnh sát địa phương sang các chương trình xã hội và cộng đồng không?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]