Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Có, thay thế cảnh sát bằng những người phản ứng dựa trên cộng đồng không có vũ khí cho các cuộc gọi phi bạo lực”

Để phản hồi: Có nên chuyển hướng tài trợ cho các sở cảnh sát địa phương sang các chương trình xã hội và cộng đồng không?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]