Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Có, nhưng chỉ đối với các phương pháp điều trị không phẫu thuật như thuốc chặn tuổi dậy thì và liệu pháp hormone”

Để phản hồi: Những người dưới 18 tuổi có thể được điều trị chuyển đổi giới tính không?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]