Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Có, nhưng bằng cách giảm đáng kể các quyền lợi và tiền lương của các quan chức chính phủ”

Để phản hồi: Chính phủ có nên cắt giảm chi tiêu công để giảm nợ quốc gia không?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]