Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Không, các dịch vụ mới này phải tuân theo các khoản phí và quy định tương tự được đặt ra cho các công ty taxi”

Để phản hồi: Các công ty trình chiếu như Uber và Lyft có nên được phép hoạt động cùng với các dịch vụ taxi truyền thống không?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]