Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Có, và tăng ngân sách của chính phủ để mọi sinh viên nhận được một nền giáo dục đại học miễn phí”

Để phản hồi: Bạn có hỗ trợ tăng thuế cho người giàu để giảm lãi suất cho sinh viên vay không?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]