Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Tôi đồng ý với việc tạo ra một con đường dẫn đến quyền công dân nhưng tôi không nghĩ rằng Tổng thống nên bỏ qua quốc hội”

Để phản hồi: Bạn có ủng hộ lệnh hành pháp của Tổng thống Obama nhằm ngăn chặn việc trục xuất hàng triệu người nhập cư không có giấy tờ?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]