Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Không, bất kỳ công nhân nào cũng nên được khen thưởng dựa trên thành công của họ”

Để phản hồi: Tiền thưởng của chủ ngân hàng có bị giới hạn ở mức 100% tiền lương của họ không?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]