Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Vâng, thông tin rất quan trọng đối với các nhà kinh tế, nhà khoa học, nhà thống kê và chính phủ để đưa ra chính xác các quyết định chính sách quan trọng”

Để phản hồi: Liệu chính phủ có nên phục hồi cuộc điều tra dân số bắt buộc dài hạn?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]