Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Có, và chúng tôi nên cung cấp thêm các chương trình phục hồi cho tù nhân”

Để phản hồi: Các tù nhân đang thụ án chung thân cho tội giết người cấp độ 1 có đủ điều kiện để được tạm tha sau 15 năm không?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]