Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Vâng, cung cấp một đánh giá tâm lý nghiêm ngặt cho thấy họ không còn là mối đe dọa cho xã hội”

Để phản hồi: Các tù nhân đang thụ án chung thân cho tội giết người cấp độ 1 có đủ điều kiện để được tạm tha sau 15 năm không?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]